هر شنبه، ساعت ۹ شب به وقت ایران وبینارهای آموزش تمرین فالون گونگ برگزار می‌شود.به زودی یک ایمیل تأیید با لینک وبینار دریافت خواهید کرد.

همچنین قبل از وبینار به عنوان یادآوری اعلان دریافت خواهید کرد.

اگر در عرض چند دقیقه ایمیل تأیید را دریافت نکردید یا سؤالی دارید، لطفاً به ما به این آدرس persian@learnfalungong.com ایمیل بزنید.